top of page

UK Expansion Worker Vizesi

11 Nisan 2022 tarihinde Temsilci Vizesi (Sole Representative) kaldırıldı ve yerine tamamen yeni bir vize türü olan UK Expansion Worker Vizesi (Global Business Mobility) getirildi.

Bu vize kategorisi altında işletmeler Birleşik Krallık’ta ticari faaliyette bulunabilirler, şube açabilirler ve Birleşik Krallık’a maksimum 5 işçi gönderebilirler.

1. UK Expansion Worker Vizesi için neler gereklidir?

 

UK Expansion Worker Vizesinin ilk koşulu, başvuru yapacak işletmenin başvuru öncesinde Birleşik Krallık’ta ticari faaliyette bulunmamasıdır. İşletme, bu vize kategorisinde ilk işçinin vizesi onaylandığı andan itibaren Birleşik Krallık’ta ticari faaliyete başlayabilir.

Bununla birlikte, UK Expansion Worker Vizesine başvurmadan önce işletmenin şu iki koşuldan birini yerine getirmesi zorunludur:

  • Companies House’a (Birleşik Krallık’ta tüm şirketlerin kayıtlı olduğu devlet kurumu)  kayıt olmak,

  • Birleşik Krallık’ta bir tesise sahip olmak.

UK Expansion Worker Vizesine başvurmanın bir diğer koşulu ise, işletmenin Birleşik Krallık dışında en az 3 yıl aktif ticari faaliyette bulunmuş olmasıdır.

 

Yeni bir ülkede ticari faaliyette bulunacak olan işletmenin, bu büyüme ve gelişmeyi nasıl gerçekleştireceğini bir iş planı (business plan) ile ayrıntılı olarak ortaya koyması gerekmektedir. Bu iş planında Birleşik Krallık’ta başlatılacak ticari faaliyetin nasıl ve nerede yapılacağı, pazar araştırması, satış stratejisi, rakiplerin analizi, finansal öngörüler gibi bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

 

Bir başka koşul ise, işletmenin Birleşik Krallık’a göndereceği işçilere ödemesi gereken minimum maaştır. İş koluna göre değişiklik göstermekle birlikte, bu vize kategorisinde ödenmesi gereken yıllık genel maaş eşiği £42.400’dur.

 

İşletme, Birleşik Krallık’taki faaliyetlerine dair süreç içinde firmayı temsil etmek ve bazı temel sorumlulukları yerine getirmek üzere bir veya birden fazla kişiyi “kilit personel” (Key Personnel) olarak belirlemeli ve başvuruda bu ismi/isimleri Home Office’e bildirmelidir.

 

Companies House’a kayıt olduktan ya da Birleşik Krallık’ta bir tesise sahip olduktan sonra, işletmenin maksimum 5 personelini göndererek Birleşik Krallık’ta ticari faaliyetlerini başlatmak amacıyla sponsor lisansına başvurması gerekmektedir.

 

Sponsor lisansı onaylandıktan sonra, Birleşik Krallık’a gönderilecek personele sponsorluk sertifikası tahsis edilmektedir. Bu sertifika tahsisinden sonra, sertifika sahibi peronel Birleşik Krallık’a giriş yapmak için UK Expansion Workers Vizesine başvurabilir.

2. UK Expansion Worker Vizesi için işletmenin büyüklüğüne ya da sektöre dair özel bir gereklilik var mı?

 

Hayır. Bu kategoride vize başvurusu için sektör temelli bir kısıtlama olmadığı gibi, işletmenin büyüklüğüne dair bir koşul da bulunmamaktadır.

3. UK Expansion Worker kategorisinde Birleşik Krallık’a gönderilecek personelle ilgili temel koşullar nelerdir?

 

Yukarıda da değinildiği üzere, öncelikle Birleşik Krallık’a gönderilecek her bir personele yıllık minimum £42.400 maaş ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, Birleşik Krallık’a gönderilecek her bir personelin meslek kodunun, Birleşik Krallık’ta üstlenilmesi planlanan role uygun olması gerekmektedir.

4. UK Expansion Worker Vizesi kategorisinde Birleşik Krallık’a gönderilecek personelin belirli seviyede İngilizce bilmesi şartı var mıdır?

 

Hayır. Bu vize kategorisinde Birleşik Krallık’a gönderilecek personelde İngilizce bilme koşulu aranmamaktadır.

5. UK Expansion Worker Vizesi kategorisinde Birleşik Krallık’a gelecek personel, eş ve çocuklarını da getirebilir mi?

 

Evet. Bu vize kategorisinde Birleşik Krallık’a gelen personelin eş ve çocukları da Birleşik Krallık’a gelebilir.

6. UK Expansion Worker Vizesi kategorisinde gelen personele bu kategori altında verilen vizenin süresi ne kadardır?

UK Expansion Worker Vizesinde Birleşik Krallık’ta işe başlama tarihinden itibaren 12 ay ya da sponsorluk sertifikasında belirtilen tarihten 14 gün sonrasına, hangisi daha kısaysa, izin verilmektedir.

 

Vize süresinin bitiminden itibaren 12 ay daha uzatmak mümkündür.

7. UK Expansion Worker Vizesiyle Birleşik Krallık’a gelen birisinin süresiz oturum izni (Indefinite Leave to Remain) alma ihtimali var mıdır?

Öncelikle belirtilmelidir ki, UK Expansion Worker Vizesi kapsamında Birleşik Krallık’ta bulunulabilecek süre iki yıl civarında olup, bu süre süresiz oturum izni kapsamında geçirilmesi gereken süreden sayılmamaktadır.

 

Bununla birlikte, UK Expansion Worker Vizesi kategorisinde Birleşik Krallık’a gelen birisi farklı vize kategorilerine geçiş yapmak suretiyle Birleşik Krallık’ta çok daha uzun süre kalma, hatta süresiz oturum izni elde etme imkanına sahip olabilir. Bu konuda birçok seçenek bulunmaktadır. Seçenekler hakkında bilgi için mutlaka uzmanlarımızla iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz.

8. UK Expansion Worker Vizesiyle Birleşik Krallık’a gelen birisi ikinci bir iş yapabilir mi?

 

Bu vize kapsamında Birleşik Krallık’a gelen kişiye, ücret karşılığında ikinci bir iş daha yapma izni verilmemektedir.

9. UK Expansion Worker Vizesi başvurusu ne kadar sürede sonuçlanmaktadır?

 

Normal şartlarda, Birleşik Krallık içinden yapılan başvurularda 3 hafta, Birleşik Krallık dışından yapılan başvurularda ise 8 haftada karar verilmektedir.

10. NIDO olarak biz bu vize kapsamında hangi hizmetleri sunuyoruz?

 

Özellikle iş amaçlı Birleşik Krallık vizeleri konusunda uzman olan ekibimiz, bir işletmenin UK Expansion Worker Vizesi başvurusu için gerekli koşulları taşıyıp taşımadığının ön analizini yapmakta, başvuruya karar verildiğinde, iş planı yazılması dahil, tüm evrakların hazırlanmasında danışmanlık hizmeti sunmakta, UK Expansion Worker Vizesi başvurusunu yapmaktadır.

 

Ancak bu vize kategorisi sınırlı bir süreyle Birleşik Krallık’ta kalma izni vermektedir. Oysa işletmeler çoğunlukla kısa süreli değil, uzun süreli ticari faaliyetler için Birleşik Krallık’a gelmektedirler. Dolayısıyla UK Expansion Worker Vizesi onaylandıktan, yani personel Birleşik Krallık’a geldikten sonra, Birleşik Krallık’ta çok daha uzun süreli kalmaya imkan veren vizelere geçiş yapılması gerekmektedir. Zaten UK Expansion Worker Vizesi, bir işletmenin Birleşik Krallık’a başlangıçta girişini sağlamak üzere düzenlenmiş olup, Birleşik Krallık’ta kuruluş aşamasını tamamlayan bir işletmenin ve personelinin diğer vize kategorilerine geçişle faaliyetlerine devam için gerekli imkanları sunmaktadır.

 

Siz işinizi nasıl büyüteceğinize odaklanın, karmaşık gözüken yasal süreçlerin takibini bize bırakın.

Desteğe ihtiyacınız mı var?

Eğer sorununuzla ilgili olarak bir uzmanla görüşmek isterseniz, lütfen tereddüt etmeden hemen bizimle iletişime geçin. İlk görüşmelerimiz ücretsizdir.

bottom of page